ขอเรียนเชิญครู ศึกษานิเทศน์ หรือ บุคคลากรทางการศึกษาทุกท่าน นำสื่อ Be Internet Awesome ไปใช้ในการสอนนักเรียน เพื่อให้เป็นคนดีบนโลกอินเทอร์เน็ต และหากท่าน ได้มีส่วนร่วมในการสอนนักเรียน หรือ อบรมแบ่งปันให้ครูด้วยกัน ได้รับจดหมายขอบคุณจาก โครงการ Be Internet Awesome ของ Google ท่านอาจเป็นผู้โชคดี ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ. บริษัท กูเกิล ประเทศไทย