ขอเรียนบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกรอกข้อมูล เพื่อลุ้นเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ออฟฟิศ Google ประเทศไทย พร้อมรับหนังสือขอบคุณจาก Google


เราขอขอบคุณ ที่ท่านช่วยส่งเสริมเยาวชนเป็นคนดีบนโลกอินเตอร์เน็ต Be Internet Awsome หวังว่าเราจะได้พบกันปลายปีนี้