เสริมทักษาด้านเทคโนโลยีให้ครูเพื่อสร้างเกราะป้องกันภัยร้ายทางไซเบอร์ให้นักเรียน
ภายใต้โครงการ Be Internet Awesome

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ขอเรียนบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกรอกข้อมูล เพื่อลุ้นเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ออฟฟิศ Google ประเทศไทย พร้อมรับหนังสือขอบคุณจาก Google 


เราขอขอบคุณ ที่ท่านช่วยส่งเสริมเยาวชนเป็นคนดีบนโลกอินเตอร์เน็ต Be Internet Awsome  หวังว่าเราจะได้พบเร็วๆนี้